Chương trình

Một ngày của bé

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG LỚP THẢO QUẢ (5 – 6 tuổi)
Thời gian Hoạt động T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 7.30 – 8.00 a.m Bé đến lớp, nghe nhạc, chơi tự chọn 8.00 – 8.15 a.m Thể dục sáng, trò chơi vận động 8.15 - 8.45 a.m Ăn sáng, hoa quả theo thực đơn 8.45 - 9.00 a.m Trò chuyện đầu giờ (điểm danh, thảo luận, trò chơi với các ngón tay,...) 9.00 - 10.00...
Xem chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG LỚP CHANH MUỐI (4 – 5 tuổi)
Thời gian Hoạt động T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 7.30 – 8.00 a.m Bé đến lớp, nghe nhạc, chơi tự chọn 8.00 – 8.15 a.m Thể dục sáng, trò chơi vận động 8.15 - 8.45 a.m Ăn sáng theo thực đơn 8.45 - 9.00 a.m Trò chuyện đầu giờ (điểm danh, thảo luận, trò chơi với các ngón tay,...) 9.00 - 9.30 a.m Lớp học...
Xem chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG LỚP NGÒ GAI (3 – 4 tuổi)
Thời gian Hoạt động T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 7.30 – 8.00 a.m Bé đến lớp, nghe nhạc, chơi tự chọn 8.00 – 8.15 a.m Thể dục sáng, trò chơi vận động 8.15 - 8.45 a.m Ăn sáng theo thực đơn 8.45 - 9.00 a.m Trò chuyện đầu giờ (điểm danh, thảo luận, trò chơi với các ngón tay,...) 9.00 - 9.30 a.m Lớp học...
Xem chi tiết