Góc cha mẹ

Góc cha mẹ

Phương pháp Giáo dục Waldorf

Giáo dục Waldorf  là một phương thức giáo dục dựa vào lý thuyết nuôi dạy trẻ của triết gia người Áo Rudolf Steiner.

  • Việc học ở đây sử dụng nhiều phương pháp suy nghĩ, hay ít nhất nó là phương thức của những môn học khác nhau kết hợp với thực hành, nghệ thuật hay những yếu...
Xem chi tiết