Chương trình

Chương trình

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG LỚP THẢO QUẢ (5 – 6 tuổi)
Thời gian Hoạt động T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 7.30 – 8.00 a.m Bé đến lớp, nghe nhạc, chơi tự chọn 8.00 – 8.15 a.m Thể dục sáng, trò chơi vận động 8.15 - 8.45 a.m Ăn sáng, hoa quả theo thực đơn 8.45 - 9.00 a.m Trò chuyện đầu giờ (điểm danh, thảo luận, trò chơi với các ngón tay,...) 9.00 - 10.00...
Xem chi tiết chương trình
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG LỚP CHANH MUỐI (4 – 5 tuổi)
Thời gian Hoạt động T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 7.30 – 8.00 a.m Bé đến lớp, nghe nhạc, chơi tự chọn 8.00 – 8.15 a.m Thể dục sáng, trò chơi vận động 8.15 - 8.45 a.m Ăn sáng theo thực đơn 8.45 - 9.00 a.m Trò chuyện đầu giờ (điểm danh, thảo luận, trò chơi với các ngón tay,...) 9.00 - 9.30 a.m Lớp học...
Xem chi tiết chương trình
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG LỚP NGÒ GAI (3 – 4 tuổi)
Thời gian Hoạt động T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 7.30 – 8.00 a.m Bé đến lớp, nghe nhạc, chơi tự chọn 8.00 – 8.15 a.m Thể dục sáng, trò chơi vận động 8.15 - 8.45 a.m Ăn sáng theo thực đơn 8.45 - 9.00 a.m Trò chuyện đầu giờ (điểm danh, thảo luận, trò chơi với các ngón tay,...) 9.00 - 9.30 a.m Lớp học...
Xem chi tiết chương trình
PHIÊN CHẾ CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2015 – 2016
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2015 – 2016 • Tổng quỹ thời gian thực hiện chương trình GDMN gồm 36 tuần bao gồm cả thời gian nghỉ Tết, dưới đây là các chủ đề lớn và dự kiến thời gian thực hiện. Khối: 1 – 2 & 2 - 3 tuổi CHỦ ĐỀ...
Xem chi tiết chương trình
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG LỚP HÀNH TÍA (2 – 3 tuổi)

07.30 – 08.00 a.m

Bé đến lớp, nghe nhạc, vui chơi tự chọn

Xem chi tiết chương trình
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG LỚP MUỐI TINH (1 – 2 tuổi)

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG LỚP MUỐI TINH (1 – 2 tuổi)

Xem chi tiết chương trình
Học thuyết Trí Thông minh Đa dạng

Học viện Mầm non AMI đã nghiên cứu và đưa vào giảng dạy Học thuyết Trí Thông minh Đa dạng dành cho học sinh từ 0 – 6 tuổi

Xem chi tiết chương trình
THỰC ĐƠN MENU

Giờ ăn vui vẻ của AMI

Xem chi tiết chương trình