Cảm nhận phụ huynh

Cảm nhận của phụ huynh

… Nhận thức, nhờ vậy mà mở rộng hơn! Ngôn ngữ, nhờ vậy mà mạch lạc hơn! Em đi với các bạn học được cách giao tiếp và ứng xử. Em đi với các cô ra đường mạnh dạn, tự tin và luôn tự hào gọi “trường AMI của Kid đấy!”. Nhìn em vui thế, mẹ biết là mẹ chọn đúng trường cho em rồi 🙂 #mamnondatritue #HocvienmamnonAMI

Chị Lã Thị Bắc Lý

Tags: